Ας μιλήσουμε

Επικοινωνήστε μαζί μας για την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει

Επικοινωνια

Συμβουλευτική Καριέρας

Στόχος μας στο B.lab είναι να σας υποστηρίξουμε να γνωρίσετε όσον το δυνατόν καλύτερα τις ευκαιρίες που σας προσφέρονται στη συγκεκριμένη φάση της ζωής σας, κατά την οποία θα πρέπει να λάβετε μια απόφαση που άμεσα ή έμμεσα θα σχετίζεται με την εξάσκηση ορισμένης εργασίας.

Βασικός πυλώνας της Συμβουλευτικής Καριέρας είναι επίσης η αυτογνωσία, καθώς πρωταρχικός σκοπός της είναι να σας καταστήσει ικανό τον ενδιαφερόμενο να γνωρίσει τον εαυτό του και να καταλήξει στη διαμόρφωση ενός συστήματος αξιών που τον αντιπροσωπεύει, στον προσδιορισμό των απαιτήσεων του από τη ζωή, στη συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του καθώς και στην αποσαφήνιση των φιλοδοξιών και συμφερόντων του.

Εφαρμόζουμε εξατομικευμένη υποστηρικτική διαδικασία σε στάδια

 • Διερεύνηση / αποσαφήνιση δεξιοτήτων, αξιών, ενδιαφερόντων, στοιχείων της επαγγελματικής προσωπικότητας, προσωπικών αναγκών και του ιδανικού εργασιακού περιβάλλοντος – audit
 • Διερεύνηση των επιθυμητών επαγγελματικών στόχων καθώς και των στοιχείων της προσωπικότητας με χρήση ψυχομετρικών εργαλείων
 • Σχεδιασμός ατομικού πλάνου δράσης – planning
 • Παρακολούθηση της προόδου και εξέλιξης, αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων και των αποτελεσμάτων, εμψύχωση , παρακίνηση, επαναπροσδιορισμός & επανασχεδιασμός

Πρόσθετες Υπηρεσίες Υποστήριξης

 • Επιμέλεια βιογραφικού
 • Προετοιμασία για συνέντευξη
 • 360ο πρόγραμμα εύρεσης εργασίας
 • Τεχνική υποστήριξη συμμετοχής σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ
 • Παροχή test επαγγελματικής προσωπικότητας
 • Παροχή test επαγγελματικών ικανοτήτων
 • Παροχή test αξιών και κινήτρων

 

«Στόχος μας στο B.lab είναι η υποστήριξη των ενδιαφερομένων έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν τις προοπτικές τους, να εξελίξουν τις δεξιότητες τους, να βελτιώσουν την απόδοσή τους και εν τέλει να καταφέρουν να γίνουν το πρόσωπο που επιθυμούν το οποίο θα είναι χρήσιμο στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον»

Γιώργος Τσικαλάκης
Economist – Career Consultant