Ας μιλήσουμε

Επικοινωνήστε μαζί μας για την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει

Επικοινωνια

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

  • Επιλογή Στελεχών Επιχειρήσεων
  • Αξιολόγηση Στελεχών Επιχειρήσεων
  • Ανάπτυξη Στελεχών Επιχειρήσεων
  • Σύστημα Βελτίωσης Εμπειρίας Εργαζομένων

Ψυχομετρικά Εργαλεία

Τα ψυχομετρικά εργαλεία αφορούν σε δοκιμασίες που σχετίζονται με συγκεκριμένες ικανότητες ή δεξιότητες ή συμπεριφορές και κίνητρα.

Γίνονται σε ένα σταθμισμένο/ ελεγχόμενο πλαίσιο που οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα ελεγχόμενο και επομένως συγκρίσιμο.

Χρησιμοποιούνται συνδυαστικά με άλλες μεθοδολογίες και τα οφέλη των ψυχομετρικών εργαλείων είναι πολλαπλά και τεκμηριωμένα μέσω ερευνών, εφόσον φυσικά ακολουθηθούν οι αρχές βέλτιστης πρακτικής στη χρήση και ερμηνεία τους.

Παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σε διαδικασίες επιλογής, ανάπτυξης, αξιολόγησης 360ο, coaching, μετάβαση καριέρας, επαγγελματικό προσανατολισμός και ανάπτυξη της αυτογνωσίας.

Τα ψυχομετρικά εργαλεία συμπληρώνονται on-line και έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Συγκεκριμένα, μπορούν να απαντηθούν οποιαδήποτε ώρα της ημέρας (24/7), στο χώρο και στο χρόνο που εξυπηρετεί τον αξιολογούμενο.