Ας μιλήσουμε

Επικοινωνήστε μαζί μας για την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει

Επικοινωνια

Επενδυτικά προγράμματα

Η ομάδα του B.lab διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών, κατάρτιση φακέλων και διαχείριση των επενδυτικών έργων παρέχοντας υποστηρικτικές υπηρεσίες υποστήριξης, οργάνωσης και  διοίκησης έργου στην υλοποίηση μέχρι και την τελευταία εκταμίευση της επιχορήγησης.

Η συνεργασία με το B.lab περιλαμβάνει:

  • Προ- αξιολόγηση και βαθμολόγηση επενδυτικών προτάσεων
  • Εκπόνηση Πρότασης Μελέτης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου
  • Διαχείριση Φακέλου Υπαγωγής
  • Διαχείριση Επενδυτικού Έργου
  • Report Αξιολόγησης

Σχετικά Νέα