Ας μιλήσουμε

Επικοινωνήστε μαζί μας για την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει

Επικοινωνια

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση

Στο B.lab παρέχουμε εξατομικευμένη εμπειρία στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση.

Συνδυάζουμε την εκπαίδευση μέσα στην αίθουσα με βιωματικά εργαλεία,  outdoor activities, mind games και διάφορες ακόμα επιλογές που αποδεδειγμένα μπορούν να ενισχύσουν την εμπέδωση και υιοθέτηση της γνώσης και της έννοιας που θέλουμε να εισάγουμε, να ενισχύσουμε ή να μεταβάλλουμε..

Οι εκπαιδεύσεις αναπτύσσονται σε 5 φάσεις:

  • Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και προσδιορισμός στόχων
  • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος
  • Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Έργου
  • Τεστ αυτοαξιολόγησης [εφαρμόζεται κατά περίπτωση]
  • Report Αξιολόγησης στη Διοίκηση

Events

Σχετικά Νέα