Υπηρεσίες

Επιχειρησιακή Υποστήριξη

Το coaching είναι μια δημιουργική διεργασία που επιδιώκει να υποστηρίξει τους εμπλεκόμενους ώστε να αναπτυχθούν και να φτάσουν τους στόχους που οι ίδιοι επιθυμούν.

Μπορεί να επικεντρώνεται τόσο σε άτομα όσο και σε ομάδες και ασχολείται με θέματα επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης, διευκολύνοντας τον εντοπισμό εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης επαγγελματικών και προσωπικών προκλήσεων.

Εφαρμόζοντας περιοδικές συμφωνημένες συναντήσεις υποστηρίζουμε και διευκολύνουμε τον άνθρωπο στους στόχους του, στις προτεραιότητες εφαρμογής του πλάνου δράσης του και στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος προκειμένου να αναδείξει ή να βελτιώσει τις δεξιότητές του.

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση

Στο B.lab παρέχουμε εξατομικευμένη εμπειρία στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση.

Συνδυάζουμε την εκπαίδευση μέσα στην αίθουσα με βιωματικά εργαλεία, outdoor activities, mind games και διάφορες ακόμα επιλογές που αποδεδειγμένα μπορούν να ενισχύσουν την εμπέδωση και υιοθέτηση της γνώσης και της έννοιας που θέλουμε να εισάγουμε, να ενισχύσουμε ή να μεταβάλλουμε.. Παράλληλα, και όπου αυτό εξυπηρετεί τους στόχους, αναπτυσσόμαστε και σε ασύγχρονη πλατφόρμα εκπαίδευσης, e-learning.

Επενδυτικά προγράμματα

Η ομάδα του B.lab διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών, κατάρτιση φακέλων και διαχείριση των επενδυτικών έργων παρέχοντας υποστηρικτικές υπηρεσίες, οργάνωσης και διοίκησης έργου στην υλοποίηση μέχρι και την τελευταία εκταμίευση της επιχορήγησης.

Εργαλεία Διοίκησης

Στο B.lab διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών εργαλείων για όλα τα πεδία του σύγχρονου επιχειρείν.

Τα επιχειρηματικά εργαλεία απευθύνονται:

στις πολύ μικρές επιχειρήσεις
στις μικρομεσαίες (ΜΜΕ) οι οποίες βρίσκονται σε φάση εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης και
Τα επιχειρηματικά εργαλεία αποσκοπούν στο να βοηθούν τη διοίκηση του οργανισμού να αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά τις σημερινές προκλήσεις και να προγραμματίζει καλύτερα τις μελλοντικές δραστηριότητες και ανάγκες.

Συμβουλευτική Καριέρας

Στόχος μας στο B.lab είναι να σας υποστηρίξουμε να γνωρίσετε όσον το δυνατόν καλύτερα τις ευκαιρίες που σας προσφέρονται στη συγκεκριμένη φάση της ζωής σας, κατά την οποία θα πρέπει να λάβετε μια απόφαση που άμεσα ή έμμεσα θα σχετίζεται με την εξάσκηση ορισμένης εργασίας

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

Η υπηρεσία της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων ως εξωτερικός συνεργάτης αναφέρεται στα ακόλουθα επίπεδα:

  1. Επιλογή Στελεχών αξιοποιώντας το κατάλληλο κάθε φορά μέσο αναζήτησης
  2. Αξιολόγηση Στελεχών
  3. Ανάπτυξη Στελεχών με coaching, εκπαιδεύσεις
  4. Εφαρμογή συστημάτων βελτίωσης εμπειρίας και επιβράβευσης εργαζομένων