Εκδηλώσεις και σεμινάρια

Πελάτης μας ζητά να προσλάβει Πωλητή/Πωλήτρια

Εταιρεία Οπτικών Ειδών στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης, ζητά να να προσλάβει στο Πωλητή / Πωλήτρια

Πελάτης μας ζητά να προσλάβει Πωλητή/τρια Καφέ και Ροφημάτων [Υπεύθυνο Τομέα]

Ανώνυμη Εταιρεία Χονδρικού Εμπορίου Β2Β ζητά να προσλάβει στο Ηράκλειο Κρήτης, Πωλητή/τρια Καφέ και Ροφημάτων [Υπεύθυνο Τομέα]

Πελάτης μας ζητά να προσλάβει Πωλητή [Υπεύθυνο Τομέα]

Ανώνυμη Εταιρεία Χονδρικού Εμπορίου Β2Β ζητά να προσλάβει στο Ηράκλειο Κρήτης, Πωλητή [Υπεύθυνο Τομέα]

Πελάτης μας ζητά να προσλάβει Πωλητή [Υπεύθυνο Τομέα]

Ανώνυμη Εταιρεία Χονδρικού Εμπορίου Β2Β ζητά να προσλάβει στην Αθήνα, Πωλητή [Υπεύθυνο Τομέα]

Πελάτης μας ζητά να προσλάβει Σύμβουλο Πωλήσεων

Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Πλακιδίων, Ειδών Υγιεινής, Ψύξης – Θέρμανσης και Κλιματισμού ζητά να προσλάβει στο Ηράκλειο Κρήτης, Σύμβουλο Πωλήσεων – Field Sales Representative B2B

Πελάτης μας ζητά να προσλάβει Bοηθό Προϊσταμένου Πωλήσεων

Ανώνυμη Εταιρεία Χονδρικού Εμπορίου Β2Β ζητά να προσλάβει στο Ηράκλειο Κρήτης, Βοηθό Προϊσταμένου Πωλήσεων