Αναζητάμε για Εμπορική Εταιρεία στο Ηράκλειο Κρήτης, Υπεύθυνο Υποκαταστήματος

Αναζητάμε άτομο με υψηλό κίνητρο και ταλέντο για να ενταχθεί στην ομάδα μας ως Υπεύθυνος Υποκαταστήματος σε εταιρεία εμπορίας πλακιδίων, ειδών υγιεινής, ψύξης, θέρμανσης και κλιματισμού στο Ηράκλειο Κρήτης. Ως Υπεύθυνος Υποκαταστήματος, θα διαδραματίσετε κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της επιτυχίας και της ανάπτυξης του λιανικού και χονδρικού εμπορίου του υποκαταστήματος. Θα έχετε την ευθύνη να επιβλέπετε τις καθημερινές λειτουργίες του, να διασφαλίζετε την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και να επιτυγχάνετε τους στόχους πωλήσεων.

Εάν είστε ένα άτομο που παρακινείται από αποτελέσματα, με εξαιρετικές ηγετικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, θέλουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ευθύνες:

 1. Επίβλεψη των καθημερινών λειτουργιών του υποκαταστήματος, εξασφαλίζοντας ομαλές και αποτελεσματικές λειτουργίες.
 2. Ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών για την επίτευξη στόχων πωλήσεων και την προώθηση της ανάπτυξης της επιχείρησης.
 3. Διαχείριση και ενθάρρυνση μιας ομάδας πωλήσεων, παρέχοντας coaching και καθοδήγηση για την επίτευξη ατομικών και ομαδικών στόχων.
 4. Παρακολούθηση και ανάλυση κύριων δεικτών απόδοσης για την αξιολόγηση της απόδοσης του υποκαταστήματος και τον εντοπισμό πεδίων βελτίωσης.
 5. Δημιουργία και διατήρηση ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες, εξασφαλίζοντας άριστη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη.
 6. Συνεργασία με το τμήμα μάρκετινγκ για την ανάπτυξη και υλοποίηση αποτελεσματικών προωθητικών εκστρατειών και πρωτοβουλιών.
 7. Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες της εταιρείας, καθώς και με τους κανονισμούς της αγοράς.

Requirements

 1. Πτυχίο σχετικό με εμπορική κατεύθυνση
 2. Αποδεδειγμένη εμπειρία στο ρόλο
 3. Ισχυρές δεξιότητες ηγεσίας και παρακίνησης ανθρώπων, με τη δυνατότητα να ενθαρρύνει και να εμπνέει μια ομάδα
 4. Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και διαπροσωπικές ικανότητες, με τη δυνατότητα να δημιουργεί και να διατηρεί σχέσεις με πελάτες και ενδιαφερόμενα μέρη
 5. Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, με τη δυνατότητα εντοπισμού και υλοποίησης αποτελεσματικών λύσεων
 6. Διερεύνηση των τάσεων και των βέλτιστων πρακτικών για την επιχείρηση
 7. Καλή γνώση αγγλικών
 8. Πολύ καλή γνώση Microsoft Office Suite , ERP και CRM

Κάνη την αίτηση σου ΕΔΩ

Άλλα Νέα