Εκδηλώσεις και σεμινάρια

Εμπειρία Πελάτη: Το επόμενο βήμα της εξυπηρέτησης

Το σεμινάριο αυτό επιδιώκει να δώσει στους συμμετέχοντες την πληροφορία αλλά και το περιβάλλον να εντοπίσουν διακριτά τη διαφορά εμπειρίας και εξυπηρέτησης πελάτη στα στάδια επαφής μαζί του.

Στο πλαίσιο αυτό οι συμμετέχοντες διευρύνουν ή και ανανεώνουν τις γνώσεις και τεχνικές τους, ευαισθητοποιούνται σε επίπεδο ενσυναίσθησης και τελικά επικοινωνούν καλύτερα και εκπαιδεύονται να «μιλούν»  στο συναίσθημα του πελάτη.