Νέα

Πολύτροπος Ηγέτης: Το κλειδί της επιτυχίας του καθ. Δημήτρη Μπουραντά

Πολυτροπία είναι η ικανότητα του ηγέτη να ασκεί πολλούς και διαφορετικούς ρόλους, να διαθέτει και να χρησιμοποιεί διαφορετικούς τρόπους σκέψης και να μπορεί να συμπεριφέρεται με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τις συνθήκες, τις περιστάσεις, τους ανθρώπους και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει

Παράταση έως 27/11: Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης

Η Δράση θα στηρίξει τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19

Ανακοίνωση Β κύκλου του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 με αύξηση προϋπολογισμού

Β’ κύκλος για το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19, με την αύξηση των διαθέσιμων κεφαλαίων

Τηλεργασία και Προσωπικά Δεδομένα Πελατών

Η επιβολή τηλεργασίας για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας (πανδημία κορωνοϊού) και η απομακρυσμένη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα πελατών της εταιρείας σας από το σπίτι του εργαζόμενου ή άλλο χώρο εκτός των γραφείων της εταιρείας, θέτει ζητήματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον GDPR

Έναρξη αιτήσεων από 01/09 για τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις»

Νέες προκηρύξεις 500 εκατ. ευρώ για “Γενική Επιχειρηματικότητα” και “Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις”

Νέες Επιλέξιμες Δραστηριότητες στον Αναπτυξιακό Νόμο: Αθλητικές εγκαταστάσεις – Κέντρα Αποθεραπείας – Χώροι Στάθμευσης

Σύμφωνα με το Νόμο 4712/2020 ψηφίστηκαν μια σειρά ρυθμίσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας καθώς και λοιπές διατάξεις, μεταξύ των οποίων προστέθηκαν νέες επιλέξιμες δραστηριότητες στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου … Continued