Νέα

Πελάτης μας ζητά να προσλάβει Σύμβουλο Πωλήσεων

Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Πλακιδίων, Ειδών Υγιεινής, Ψύξης – Θέρμανσης και Κλιματισμού ζητά να προσλάβει στο Ηράκλειο Κρήτης, Σύμβουλο Πωλήσεων – Field Sales Representative B2B

Πελάτης μας ζητά να προσλάβει Bοηθό Προϊσταμένου Πωλήσεων

Ανώνυμη Εταιρεία Χονδρικού Εμπορίου Β2Β ζητά να προσλάβει στο Ηράκλειο Κρήτης, Βοηθό Προϊσταμένου Πωλήσεων

Νέο τοπικό πρόγραμμα CLLD/Leader για ιδιωτικές επενδύσεις σε αλιευτικές περιοχές του νομού Ηρακλείου

Νέο τοπικό πρόγραμμα CLLD/Leader για ιδιωτικές επενδύσεις σε αλιευτικές περιοχές του νομού Ηρακλείου για αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών αλλά και για μη αλιείς προκειμένου να δραστηριοποιηθούν σε τομείς του τουρισμού, της βιοτεχνίας, του εμπορίου, της εστίασης και των υπηρεσιών.

Νέο τοπικό πρόγραμμα CLLD/Leader για ιδιωτικές επενδύσεις στην περιοχή της Μεσαράς

Νέο τοπικό πρόγραμμα CLLD/Leader για ιδιωτικές επενδύσεις στην αλιευτική περιοχή της Μεσαράς για αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών αλλά και για μη αλιείς προκειμένου να δραστηριοποιηθούν σε τομείς του τουρισμού, της βιοτεχνίας, του εμπορίου, της εστίασης και των υπηρεσιών.

Πελάτης μας ζητά να προσλάβει e-shop assistant

Πελάτης μας ζητά να προσλάβει e-shop assistant

Πελάτης μας ζητά να προσλάβει Βοηθό Λογιστή

Πελάτης μας ζητά να προσλάβει Βοηθό Λογιστή με προϋπηρεσία τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, τουλάχιστον 2 ετών