Εκδηλώσεις και σεμινάρια

Επαγγελματικός Προσανατολισμός 3 συνεδριών

Βασικός πυλώνας της Συμβουλευτικής Καριέρας είναι επίσης η αυτογνωσία, καθώς πρωταρχικός σκοπός της είναι να σας καταστήσει ικανό τον ενδιαφερόμενο να γνωρίσει τον εαυτό του και να καταλήξει στη διαμόρφωση ενός συστήματος αξιών που τον αντιπροσωπεύει, στον προσδιορισμό των απαιτήσεων του από τη ζωή, στη συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του καθώς και στην αποσαφήνιση των φιλοδοξιών και συμφερόντων του.

Καθοδήγηση μέσω του Business Model Canvas – BMC

Το μοντέλο του επιχειρηματικού καμβά αποτελεί ένα δημοφιλές οπτικό εργαλείο διαμόρφωσης της στρατηγικής ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μια νέα εταιρία γιατί τη βοηθά με δομημένο και συνοπτικό τρόπο στην αξιολόγηση μίας επιχειρηματικής ιδέας και στην μετατροπή της σε μια βιώσιμη επιχειρηματική πρόταση.

Επιμέλεια Βιογραφικού και Προετοιμασία για Συνέντευξη

Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί την επαγγελματική σας ταυτότητα, οπότε θα πρέπει να έχει άρτια δομή με την βέλτιστη παρουσίαση των γνώσεων και δεξιοτήτων σας, κερδίζοντας το ενδιαφέρον από τα πρώτα δευτερόλεπτα και ξεχωρίζοντας μέσα από ένα πλήθος, έτσι ώστε να επιτευχθεί η πρώτη σας επιτυχία: η συνέντευξη.