Πελάτης μας ζητά να προσλάβει Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ B2Β με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης, ζητά να προσλάβει Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό

Ο/Η ιδανικός/η υποψήφιος/α διαθέτει:
• Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας ΑΤΕΙ/ AΕΙ
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα ληφθεί υπόψιν
• Γνώση Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ (Autocad)
• Δυνατότητα μετακίνησης για λογαριασμό της εταιρείας
• Οργανωτικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες, υπευθυνότητα
• Εμπειρία σε Project Management
• Δίπλωμα οδήγησης ΕΙΧ

Η εταιρεία προσφέρει:
• Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα
• Δυνατότητα εργασίας απομακρυσμένα
• Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]

Τα βιογραφικά θα είναι απολύτως εμπιστευτικά

Άλλα Νέα