Πελάτης μας ζητά να προσλάβει Front Desk Assistant στο Ηράκλειο Κρήτης

Εταιρεία Ψηφιακών Εκτυπώσεων, ζητά να προσλάβει Front Desk Assistant, στο Ηράκλειο Κρήτης

Ο/Η ιδανικός/η υποψήφιος/α διαθέτει:

 • Σπουδές Διοικητικής Κατεύθυνσης
 • Άριστη γνώση Η/Υ MS Office
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία προερχόμενη από αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί
 • Ικανή ανταπόκριση σε multitasking καθήκοντα
 • Οργανωτικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες

Ενδεικτικά καθήκοντα:

 • Υποδοχή και διαχείριση ροής πελατών
 • Διαχείριση και διανομή επιχειρησιακής πληροφορίας
 • Παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων project
 • Εμπορικές και συναλλακτικές εργασίες

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]

Τα βιογραφικά θα είναι απολύτως εμπιστευτικά

Άλλα Νέα