Πελάτης μας ζητά να προσλάβει Αρχιτέκτονα Μηχανικό

Εταιρεία Κατασκευής Προϊόντων Ξύλου ζητά να προσλάβει στο Ηράκλειο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό

Οι ιδανικοί υποψήφιοι διαθέτουν:

  • Πτυχίο ΑΕΙ σχετικής κατεύθυνσης
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών
  • Γνώσεις & Δεξιότητες στη Διαχείριση Έργου
  • Άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων sketch up, rhinocerus, autocad
  • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ σε Ms Office
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Δημιουργικότητα, έμπνευση, οργανωτικότητα

Η εταιρεία προσφέρει:

  • Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα
  • Εκπαίδευση και εξέλιξη θέσης εργασίας

Αποστολή βιογραφικών και portfolio στο [email protected]

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

Άλλα Νέα