Νέα

ΕΣΠΑ 2021-2027: Οι άξονες επιχορηγήσεων

Τα νέα Προγράμματα αποτυπώνουν τις κατευθύνσεις της Επιτροπής και τις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας. Ειδικότερα, οι συγχρηματοδοτούμενες δράσεις των νέων Προγραμμάτων αποσκοπούν στο να συμβάλουν αποφασιστικά σε βασικούς άξονες της οικονομίας.

Πελάτης μας ζητά να προσλάβει Project Developer [Hospitality Field]

Εταιρεία Ψηφιακών Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ζητά να προσλάβει στο Ηράκλειο Κρήτης, Project Developer [Hospitality Field]

Πελάτης μας ζητά να προσλάβει Marketing and Communication Specialist

Εταιρεία Ψηφιακών Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ζητά να προσλάβει στο Ηράκλειο Κρήτης, Marketing & Communication Specialist

Πελάτης μας ζητά να προσλάβει Υπεύθυνο Αποθήκης

Ανώνυμη Εταιρεία Χονδρικού Εμπορίου Β2Β ζητά να προσλάβει στο Ηράκλειο Κρήτης, Υπεύθυνο Αποθήκης

Πελάτης μας ζητά να προσλάβει Πωλητή [Υπεύθυνο Τομέα]

Ανώνυμη Εταιρεία Χονδρικού Εμπορίου Β2Β ζητά να προσλάβει στο Ηράκλειο Κρήτης, Πωλητές [Υπεύθυνους Τομέων]

Πελάτης μας ζητά να προσλάβει Σύμβουλο Πωλήσεων

Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Πλακιδίων, Ειδών Υγιεινής, Ψύξης – Θέρμανσης και Κλιματισμού ζητά να προσλάβει στο Ηράκλειο Κρήτης, Σύμβουλο Πωλήσεων – Field Sales Representative B2B